965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

Paraje Protegit del Serpis

El tram del riu Serpis comprès entre Beniarrés i Villalonga actua, juntament amb el seu entorn, com a element de connexió entre la muntanya i la costa en el límit de les províncies de València i Alacant. Es tracta d’un excepcional mosaic d’hàbitats i paisatges que sintetitza, com a pocs territoris valencians, les característiques bàsiques i les peculiaritats de la muntanya mediterrània. La zona té qualitats geomorfològiques que la fan merecedora d’especial atenció. En alguns trams l’acció erosiva secular del riu ha donat lloc a espais singulars com el barranc de l’Encantà i l’estret de l’infern-Racó del Duc. Aquest desfiladero entre les serres de Safor i de Cuta ha deixat visible els elements geomorfològics, configurant un paisatge de gran valor per la seva singularitat i la seva accessibilitat des de l’antiga via del ferrocarril Alcoi-Gandia. Aquesta línia en desús és, actualment, un dels majors atractius de la zona, amb grans possibilitats per a l’ús públic ordenat del medi natural i el gaudi dels paisatges.

Els diversos ambients muntanyencs i fluvials propicien una gran varietat d’hàbitats. Ens trobem des de retazos importants de bosc mediterrani en bon estat a notables boscos de ribera. Existeixen espècies faunístiques aquàtiques de gran interès, acompanyades d’aus, mamífers i altres vertebrats d’especial rellevància, alguns dels quals escassos a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un espai amb un paisatge excepcional i uns notables valors ecològics i geomorfològics.

Existeixen també elements arquitectònics de gran valor històric vinculats al paisatge, com és el llegat d’enginyeria que va deixar el ferrocarril (ponts, mampuestos i túnels), el castell de Perputxent, els molins de finals del segle XIX, els azudes i les petites centrals hidroelèctriques .

Aquesta interacció històrica entre el mitjà físic natural i l’activitat humana al llarg dels segles, caracteritza el paisatge i la zona d’influència que ara es protegeix en aras de procurar la seva conservació i gestió racional. El règim de gestió del espai protegit propugna l’ús sostenible dels recursos naturals del riu Serpis i el seu paisatge associat, els criteris de conservació quedaran fixats mitjançant la redacció del corresponent rector d’ús i gestió del pla que comporta la declaració de Paisatge Protegit del Serpis aprovat el 13 d’abril de 2007.