965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

Normativa municipal

OrdenançaData última publicació
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES30/12/2004
IMPOST BÉNS IMMOBLES28/03/2003
IMPOST BÉNS IMMOBLES30/12/2004
IMPOST BÉNS IMMOBLES01/03/2005
IMPOST BÉNS IMMOBLES31/12/2007
IMPOST BÉNS IMMOBLES15/07/2008
IMPOST BÉNS IMMOBLES19/01/2010
IMPOST BÉNS IMMOBLES25/06/2013
IMPOST BÉNS IMMOBLES22/12/2015
IMPOST BÉNS IMMOBLES19/12/2017
IMPOST BÉNS IMMOBLES19/12/2017
IMPOST BÉNS IMMOBLES30/12/2004
IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS21/01/2003
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA30/12/2004
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA02/03/2011
OM OCUPACIÓ VIA PÚBLICA25/06/2020
OM TINENÇA ANIMALS - TEXT ÍNTEGRE BOP22/07/2006
OM TINENÇA ANIMALS05/04/2016
OM VENDA NO SEDENTÀRIA - Correcció errors01/03/2005
OM VENDA NO SEDENTÀRIA - TEXT ÍNTEGRE BOP19/01/2005
PREU P. CULTURA21/10/2004
TAXA AIGUA POTABLE23/12/2019
TAXA CAIXERS AUTOMÀTICS05/06/2013
TAXA ESPORTS23/12/2019
TAXA ENTRADA VEHICLES I RESERVA VIA PÚBLICA26/11/2020
TAXA ESCOLES MUNICIPALS23/12/2019
TAXA EXAMEN29/07/2014
TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS18/09/2008
TAXA LLICÈNCIES AMBIENTALS18/09/2008
TAXA TAULES I CADIRES - TEXT ÍNTEGRE BOP26/11/2020
TAXA TAULES I CADIRES - TEXT ÍNTEGRE BOP23/12/2019
TAXA OCUPACIÓ TERRENYS - TEXT ÍNTEGRE BOP12/07/2012
TAXA PISCINA MUNICIPAL - TEXT ÍNTEGRE BOP23/12/2019
TAXA RECOLLIDA RESÍDUOS SÒLIDS URBANS - TEXT INTEGRE BOP26/11/2020
TAXA RECOLLIDA RESÍDUOS SÒLIDS URBANS - TEXT INTEGRE BOP27/11/2015
TAXA RECOLLIDA RESÍDUOS SÒLIDS URBANS - TEXT INTEGRE BOP28/12/2011
TAXA RECOLLIDA RESÍDUOS SÒLIDS URBANS - TEXT INTEGRE BOP30/12/2004
TAXA SERVEIS - TEXT ÍNTEGRE BOP28/03/2022
TAXA UTILITZACIÓ INST. ESPORTIVES I ESCOLES.28/03/2022
TTAXA UTILITZACIÓ INST. ESPORTIVES I ESCOLES.27/11/2015
TAXA UTILITZACIÓ INST. ESPORTIVES I ESCOLES09/09/2013
TAXA 1,5 - TEXT INTEGRE BOP
23/12/2010
Share This