965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

Perfil del contractant

Expedient Procediment
154/2021 Contractació obra “Reparacions simples i *bacheo camí: “La Solana”.
149/2021 Redacció projecte per a l’obra de “Substitució d’enllumenat públic”, direcció tècnica de la Direcció d’aquesta obra i coordinació seguretat i salut.
147/2021 Redacció projecte reduït per a l’obra de “Obres en parcs i jardins”, direcció tècnica de la Direcció d’aquesta obra i coordinació seguretat i salut.
148/2021 Redacció projecte per a l’obra de “Reforma en l’antic ajuntament”, direcció tècnica de la Direcció d’aquesta obra i coordinació seguretat i salut.
134/2021
Servei de socorristes aquàtics en la piscina municipal. Període estival 2021.
Share This