965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

Equip de Govern

Equip de govern

Francisco Bernard Sellés Sanchis Alcalde i president Urbanisme, Economía, Educació CONTACTO: ajbeniarres@gmail.com
Lara Jordá Blasco PrimerTinent d’Alcalde Festes, Cultura CONTACTO: ajbeniarres@gmail.com
Marta Gilabert Moncho
Segon Tinent d’Alcalde
Patrimoni, Turismo i Sanitat CONTACTO: ajbeniarres@gmail.com
Patricia Rodríguez Tomás Tercer Tinent d’Alcalde Servicis Socials, Comerç e Igualtat CONTACTO: ajbeniarres@gmail.com
Moises Navarro Llópis Quart Tinent d’Alcalde Medi Ambient, Deport, Agricultura i Trafic CONTACTO: ajbeniarres@gmail.com

 

Oposició

 

Miguel Ángel Sanchis Jordá   Concejal
Catherine Lozano Cloquell   Concejala
Ester Mocho Domínguez   Concejala
MªJosé Pererperez España   Concejala

 

Organigrama

Plens

Actas de Plenos Municipales

Tipo de SesiónEjercicio

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Febrer de 2023

Ordinaria2023

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Gener de 2023

Ordinaria2023

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Gener de 2022

Ordinaria2022

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Gener de 2022

Extraordinaria2022

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Juliol de 2022

Ordinaria2022

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Setembre de 2022

Ordinaria2022

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Octubre de 2022

Ordinaria2022

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Novembre de 2022

Ordinaria2022

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Desembre de 2022

Ordinaria2022

ACTA DEL PLE 2021-0003 [Acta pleno sesión ordinaria 9 de abril de 2021]

Ordinaria2021

ACTA DEL PLE 2021-0004 [Acta pleno sesión ordinaria 2 de julio de 2021]

Ordinaria2021

ACTA DEL PLE 2021-0005 [Acta pleno sesión extraordinaria y urgente 16 de julio de 2021]

Extraordinaria2021

ACTA DEL PLE 2021-0004 [Acta pleno sesión ordinaria 2 de julio de 2021]

Ordinaria2021

ACTA DEL PLE 2021-0006 [Acta 6-2021] 20-08-2021

Extraordinaria2021

ACTA DEL PLE 2021-0007 [Acta 7-2021] 17-09-2021

Ordinaria2021

Esborrany Acta 8-2021 10-12-2021

Ordinaria2021

ACTA DEL PLE 2019-0003 [Acta pleno extraordinario 28 abril 2019]

Extraordinaria2019

ACTA DEL PLE 2019-0004 [Acta pleno extraordinario 12 junio 2019]

Extraordinaria2019

ACTA DEL PLE 2019-0006 [Acta pleno 28-06-2019]

Extraordinaria2019

ACTA DEL PLE 2019-0008 [Acta pleno 21/10/2019]

Extraordinaria2019

ACTA DEL PLE 2019-0009 [Acta pleno 31-10-2019]

Extraordinaria2019

ACTA DEL PLE 2019-0011 [Acta pleno aprovada 23 12 2019]

Ordinaria2019

ACTA DEL PLE 2017-0001 [Acta Pleno ordinari nº 1-2017 de 10 de mayo]

Ordinaria2017

ACTA DEL PLE 2017-0002 [Acta Pleno ordinari nº 2-2017 de 6 de julio]

Ordinaria2017

ACTA DEL PLE 2017-0003 [Acta PE. 3-2017]

Extraordinaria2017

ACTA DEL PLE 2016-0001 [Acta]

Ordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0002 [Acta PE 3-2016, de 30 de mayo]

Extraordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0003 [Acta PO 4-2016 7 Julio]

Ordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0006 [Acta PEU 7-2016 25 de octubre de 2016]

Extraordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0005 [Acta PE 6-2016 de 25 de octubre]

Extraordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0004 [Acta PO 5-2016 de 28 de septiembre]

Ordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0007 [Acta PO 2/2016, 30 de marzo]

Ordinaria2016

ACTA DEL PLE 2016-0008 [Acta Pleno ordinari nº 8-2016 de 28 de desembre]0007

Ordinaria2016

ACTA DEL PLE 2015-0002 [Acta]

Ordinaria2015

ACTA DEL PLE 2015-0003 [Acta]

Extraordinaria2015

ACTA DEL PLE 2015-0004 [Acta]

Extraordinaria2015

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 16 de Enero de 2012

Ordinaria2012

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 27 de Febrero 2012

Extraordinaria2012

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 29 de Marzo de 2012

Ordinaria2012

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 14 de Mayo de 2012

Extraordinaria2012

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 30 de Noviembre de 2012

Extraordinaria 2012

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 21 de Enero de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 15de Febrero de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 16 de Marzo de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 31 de Marzo de 2011

Ordinaria2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 26 de Mayo de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 8 de Junio de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 11 de Junio de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 21 de Junio de 2011

Extraordinaria2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 14 de Julio de 2011

Extraordinaria 2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 21 de Julio de 2011

Extraordinaria2011

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 29 de Septiembre de 2011

Ordinaria2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 25 de Octubre de 2011

Extraordinaria2011

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 25 de Octubre de 2011

Extraordinaria2011

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 25 de Octubre de 2011

Ordinaria2011

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 19 de Febrero de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión ExtraOrdinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 11 de Marzo de 2010

ExtraOrdinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 24 de Marzo de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 31 de Marzo de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 12 de Abril de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 18 de Mayo de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 20 de Mayo de 2010

Extraordinaria2010

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 12 de Abril de 2010

Extraordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 30 de Junio de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 29 de Julio de 2010

Extraordinaria2010

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 8 de Septiembre de 2010

Extraordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 30 de Septiembre de 2010

Ordinaria2010

Acta de la sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 4 de Noviembre 2010

Extraordinaria2010

Acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el dia 29 de Diciembre de 2010

Ordinaria2010

Juntes de Govern