965 515 059 - Carrer Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés infobeniarres@gmail.com

?Atenció propietaris de solars i parcel·les al terme de Beniarrés!!
? cal tenir-los en perfecte estat de salubritat i neteja ?
? cal prevenir accidents i incendis ?
? no han de tindre vegetació que puga propagar el foc ?
? Gràcies per mantenir les propietats i complir la normativa vigent! ⛔️